YİĞİT'te Hayat

HAYAT YİĞİT'TE

Kurucumuz Serkan Yiğit’in “En önemli sermayem insan kaynağımdır” felsefesi tüm insan kaynakları uygulamalarımıza ilham veriyor. Yiğit Topluluğu olarak toplumsal gelişimin ve ekonomik kalkınmanın yolunun daha mutlu çalışanlar ve daha mutlu iş yerlerinden geçtiğine inanıyoruz. İnsanı merkeze alarak gerçekleştirdiğimiz dönüşümle çalışan deneyimine odaklanıyor; eşitlik, dayanışma, çağdaşlık ve yaşam boyu gelişim değerlerinin üzerine inşa ettiğimiz yenilikçi bir insan kaynakları perspektifiyle hareket ediyoruz.

12 yıllık bir topluluğuz. “Ülkem varsa ben de varım” fikri üzerinde yükselen asırlık bir çınar olarak geleneksel değerlerimize sahip çıkarken; zamanın ruhunu da iyi okuyor, çağın ve global değerlerin gerektirdiği aksiyonları hızla alarak yenilikçi ve modern yapımızı her an muhafaza ediyoruz. Geleceğe umutla bakıyor ve bizi en iyiye taşıyan tutkumuzu her zaman koruyoruz.

Eşitlik kavramını en büyük önceliğimiz olarak görüyor, eşitlikçi uygulamaları merkeze alıyoruz. Hiçbir fark gözetmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun iş ortamları oluşturmak için çalışıyoruz. Kadın-erkek, ofis çalışanı-saha çalışanı, mevki, unvan, deneyim, yaş farketmeksizin görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza eşit olanaklar sağlıyoruz.

Çeşitliliğin gücüne inanıyor, bireysel farklılıkların kültürümüze katkısını önemsiyoruz. Çeşitliliğin temsil edildiği ve kişilerin kendilerini bir birey olarak değerli hissettiği iş yerlerinde verimliliğin arttığını görüyoruz. Bu yüzden, tüm Yiğitliller için fikirlerinin dinlendiği, başarılarının alkışlandığı, ilerlemelerinin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, özgür çalışma ortamları yaratıyoruz. Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın her birinin kendisini Topluluğun değerli bir parçası olarak hissetmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde çok yönlü yetenekleri Topluluğumuza katmak; çalışma arkadaşlarımızın yaratıcılıklarını beslemek ve iş yaşamları boyunca gelişimlerine destek vermek önceliğimiz. Çalışma arkadaşlarımıza her gün değişen iş koşullarında başarılı olmaları için en uygun ortamı sunmaya odaklanıyoruz. Sürekli gelişimi Topluluğumuzu geleceğe taşıyacak olan büyük bir güç olarak görüyor; yarının dünyasında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmak için çalışıyoruz.

İLETIŞIM ADRESLERI

444-9-948
info@yigitholding.com.tr

BROOKLYN

NY 10128

İstanbul Cad. Altınova Mah.

No:428 Kat:10-11 Daire:39 Osmangazi/BURSA

İstanbul Cad. Alaşarköy Mah.

No:24
Osmangazi/BURSA